BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (09:08 03/08/2017)

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———— o0o ————-

 

 Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội là tổ chức chính trị – xã hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Thành phố Hà Nội, tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa phụ nữ các nước trên thế giới phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

 

          Mục đích: hoạt động vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ.

 

          Chức năng:

  1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.
  2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 

          Nhiệm vụ:

 Nhiệm vụ 1: Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

 Nhiệm vụ 2: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

 

          HỆ THỐNG TỔ CHỨC: gồm 3 cấp:

          – Cấp Thành phố

          – Cấp quận/huyện/thị xã và đơn vị trực thuộc: 34 đơn vị

          – Cấp xã/phường/thị trấn và tương đương: 793 đơn vị, trong đó:

          + Xã/phường/thị trấn: 584

          + Công an, quân đội, CS PCCC, phụ nữ luật sư: 160

          + Chợ, doanh nghiệp, phụ nữ khuyết tật: 49

          Tính đến 5/2017 toàn Thành phố có 5.721 chi hội; 15.559 tổ phụ nữ

          Tổng số hội viên: 1.257.221 người. Trong đó: hội viên do hội quản lý: 852.141người, hội viên là nữ CNVC-LĐ: 405.080 người.

so do

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

12345 copy