Thứ tư, 10 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua của Hội

Sáng 16/7/2013, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2013. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Thường vụ, trưởng, phó ban Thành hội và lãnh đạo Hội LHPN 32 đơn vị trực thuộc.

Những khởi sắc bước đầu.

Năm 2013, với tinh thần đổi mới việc chỉ đạo thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, ngoài 16 chỉ tiêu thi đua Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã giao, các đơn vị còn chủ động đăng ký các nội dung, phần việc thi đua phù hợp với tình hình thực tế địa phương và khả năng của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở. Ban Thường vụ đã chỉ đạo triển khai 3 mô hình mới đó là: mô hình xây dựng Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang; mô hình xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình; mô hình tiết kiệm tại chi hội tạo nguồn vốn tại chỗ cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức chia 3 cụm thi đua để thuận tiện cho việc theo dõi, chỉ đạo thi đua của các đơn vị, đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách Thành hội trong việc chỉ đạo, theo dõi, bám sát hoạt động cơ sở.

6 tháng đầu năm 2013 nhìn chung các quận/huyện và đơn vị trực thuộc đã bám sát kế hoạch chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, chủ động trong việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua và có những giải pháp phù hợp để thực hiện. Nhiều đơn vị đã triển khai sáng tạo các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện chuẩn mực phụ nữ gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Hội, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Việc thực hiện được thông qua các hoạt động: tâp huấn, tọa đàm, ngày hội văn hóa, ngày hội thể thao, Hội thi, biểu dương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, giao lưu ẩm thực, sinh hoạt câu lạc bộ… Đối với các chỉ tiêu thi đua đăng ký với cụm, nhiều đơn vị đã có những hoạt động cụ thể, rõ kết quả như: ra mắt 20 đội tự quản VSMT (quận Hai Bà Trưng); Hội thi tuyên truyền viên giỏi bảo vệ môi trường, thi tìm hiểu luật Bảo vệ môi trường (quận Hà Đông); cuộc thi chi, tổ phụ nữ thực hiện 3 sạch chung sức xây dựng nông thôn mới (huyện Đông Anh)… Qua 6 tháng đầu năm 2013, nhiều đơn vị đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu trong đó: có 8 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu dạy nghề, giới thiệu việc làm; 22 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu phát triển hội viên.

Cần phát huy tinh thần sáng tạo của các cấp Hội.

Tại hội nghị, các quận/huyện và các ban chuyên đề đã có sự trao đổi, thảo luận đưa ra những giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2013. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã nhấn mạnh: Các quận/huyện và đơn vị trực thuộc cần phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo trong việc triển khai và tổ chức thực hiện, phát huy vai trò của các thành viên trong cụm thi đua, trong đó có vai trò cụm trưởng trong việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá các chỉ tiêu thi đua của cụm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu thi đua chưa đạt 50% kế hoạch và những chỉ tiêu thi đua khó như: Chỉ tiêu "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", tuyên truyền kiến thức đến 70% phụ nữ, trẻ em gái; chỉ tiêu 80% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chỉ tiêu giảm nghèo, giúp đỡ sau cai…; Đối với các chuyên đề chuyên sâu, các mô hình mới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách làm cụ thể, lập sổ sách theo dõi và cập nhật báo cáo thường xuyên, kịp thời, đánh giá được số hội viên tham gia, hiệu quả của việc thực hiện các mô hình. Những công trình, phần việc thi đua phải rõ cách thức, biện pháp, tiến độ hoàn thành. Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đề nghị các ban chuyên đề có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua thuộc chuyên đề theo dõi, có những chỉ tiêu không thể tách bạch mà có sự đan xen giữa việc thực hiện chỉ tiêu được giao và việc đăng ký với cụm, với Thành phố, cho nên phải có sự theo dõi, đánh giá sát sao để cuối năm làm căn cứ bình xét thi đua đảm bảo khách quan.

                                                                         Trần Thị Phương Hoa