chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ thành phố hà nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

  Chiều ngày 10/6, tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết … Xem tiếp

  Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-UBBC ngày 8-6-2021 về xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.   Nghị quyết nêu rõ: Căn … Xem tiếp

  Chiều 27-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thanh … Xem tiếp

  Theo quy định, đến 19h tối nay (23/5), cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử, việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu. … Xem tiếp

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, ngày 08/5/2021, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường đã có văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT về việc rà soát, … Xem tiếp

  Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ … Xem tiếp

  Ngày 16-4, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ những công việc sẽ tiến hành sau Hội nghị hiệp … Xem tiếp

  Câu 1: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào và độ tuổi theo quy định cụ thể nào?   Trả … Xem tiếp

Menu Title