CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ VÀ 1981 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ  QUẬN, HUYỆN, THỊ XàNHIỆM KỲ 2021 – 2026  Thời gian Đại hội: tối đa 1,5 ngày   ĐẠI HỘI PHIÊN TRÙ BỊ Chào cờ Ổn định tổ … Xem tiếp

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Thời gian: tối đa 01 ngày   Phiên trù bị – Ổn định tổ chức. – Tuyên bố lý … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN THƯỜNG VỤ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số    77  /KH-BTV Hà Nội, ngày     … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ   Số:   71/KH-BTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, … Xem tiếp

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ   Số:  64/KH – BTV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà … Xem tiếp

Menu Title