phụ nữ thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ năm 2019”,  ngày 20/6/2019, Hội LHPN Hà Nội tổ chức … Xem tiếp

  Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN và Trung tâm Hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng, ngày 11/6/2019 Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ … Xem tiếp

  Thực hiện năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong các ngày 22/5 và 24/5/2019, Hội LHPN Hà Nội đã chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện bảo đảm an toàn … Xem tiếp

  Ngày 17/4/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải giai đoạn 2014-2018.   Dự và chủ trì Hội nghị có đồng … Xem tiếp

  Ngày 10/4/2019 Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nữ lao động nhập cư.   Dự và chủ trì buổi đối … Xem tiếp

Qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp … Xem tiếp

  Thực hiện Kế hoạch 229/KH – UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 13/ KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội  về việc triển khai Đề án “Tuyên … Xem tiếp

  Quyền con người (QCN) là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 đến nay. Trong … Xem tiếp

  Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ  25/11, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Hội LHPN … Xem tiếp

Menu Title