Phụ nữ thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

  Thực hiện Quyết định 218/QĐ- TW của Bộ Chính trị,  thực hiện công văn số 227/BTV ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hà Nội chỉ đạo Hội LHPN quận Long Biên … Xem tiếp

  Luật Tố cáo năm 2018 (số 25/2018/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.   Luật có 09 chương, … Xem tiếp

  Ngày 19/9, Hội LHPN HN tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, tới dự hội thảo có đồng chí Đỗ Vi Phương – Phó trưởng ban CSLP … Xem tiếp

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Th.S. Nguyễn Thị Long Bộ môn Luật Dân sự Khoa pháp Luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội Email: Yenthanglakegmail.com Điện thoại: 0981552111 Vấn để … Xem tiếp

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ThS. Nguyễn Tiến Dũng[1] Một số ý kiến trong việc áp dụng quy định pháp … Xem tiếp

DỰ THẢO 0 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)   MỤC LỤC   MỤC LỤC.. 1 CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.. 11 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 11 Điều 2. Đối tượng áp … Xem tiếp

  Sáng ngày 19/9/2018, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và tổng kết 10 năm thi … Xem tiếp

  Ngày 21/8/2018 Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở tới đội ngũ báo cáo … Xem tiếp

  Chiều ngày 15/8/2018, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Gia đình và phát triển cộng đồng (Trung tâm CFSCD) tổ chức buổi tại 3 phường Vĩnh Hưng, Định Công, … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

Menu Title