NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2018)

  Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính … Xem tiếp

  Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về  “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng;thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; năm “Nâng … Xem tiếp

  Thực hiện chương trình công năm 2018; Chiều ngày 17/7/2018, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ … Xem tiếp

  Thực hiện tiếu đề án 2 “Tuyên truyến phòng chống mua bán người tại cộng đồng”; hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7” – năm 2018    Sáng ngày 17/7/2018,Hội … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

  Thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 229/KH-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ … Xem tiếp

  Thực hiện kế hoạch số 13/KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về “Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham … Xem tiếp

  Thực hiện trách nhiệm của Hội LHPN Hà Nội trong việc giám sát chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, trong các ngày 10 và 11/5/2018 Hội LHPN … Xem tiếp

  Thực hiện chương trình công tác năm 2018, từ ngày 10 đến ngày 19/5/2018, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn phối hợp Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà … Xem tiếp

, Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN Hà Nội về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật … Xem tiếp

Menu Title