phụ nữ thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh

  Ngày 17/4/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Hòa giải giai đoạn 2014-2018.   Dự và chủ trì Hội nghị có đồng … Xem tiếp

  Ngày 10/4/2019 Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với nữ lao động nhập cư.   Dự và chủ trì buổi đối … Xem tiếp

Qua 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp … Xem tiếp

  Thực hiện Kế hoạch 229/KH – UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 13/ KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội  về việc triển khai Đề án “Tuyên … Xem tiếp

  Quyền con người (QCN) là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt các cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời năm 1930 đến nay. Trong … Xem tiếp

  Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ  25/11, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Hội LHPN … Xem tiếp

  Thực hiện Kế hoạch 229/KH – UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 13/ KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội  về việc triển khai Đề án “Tuyên … Xem tiếp

  Thực hiện Quyết định 218/QĐ- TW của Bộ Chính trị,  thực hiện công văn số 227/BTV ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN TP Hà Nội chỉ đạo Hội LHPN quận Long Biên … Xem tiếp

  Luật Tố cáo năm 2018 (số 25/2018/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.   Luật có 09 chương, … Xem tiếp

  Ngày 19/9, Hội LHPN HN tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, tới dự hội thảo có đồng chí Đỗ Vi Phương – Phó trưởng ban CSLP … Xem tiếp

Menu Title