NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  Trước tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra tại Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, ngày 04/02/2020, Ủy viên BCH Trung ương … Xem tiếp

  CV2472_Thi Tìm hiểu DVC trực tuyến   Bộ câu hỏi thi DVCTT

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI                                                        … Xem tiếp

  Thông báo số 1946-TB/TU của Thành ủy về Tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội TP Hà Nội năm 2019  … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI     BAN THƯỜNG VỤ            Số:  02/ĐA – BTV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập – Tự do – Hạnh … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM               ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                                          Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017   ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN … Xem tiếp

  HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI BAN THƯỜNG VỤ   Số: 32/KH-BTV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 26 … Xem tiếp

  Đề án ” Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2018 – 2025: Dowload tại đây

  Quyết định 1901:  Dowload tại đây

Menu Title