Thứ ba, 09 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Thành phố

Ngày 19/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) tới cán bộ chủ chốt thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) có ý nghĩa rất sâu sắc, bởi đây là những nội dung rất quan trọng, đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước, trong đó, có Thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học kỹ thuật, kinh tế của cả nước đang trong sự nghiệp đổi mới và kiến thiết toàn diện.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đại biểu quan tâm nghiên cứu, học tập sâu về một số nội dung: công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 7; phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập nghị quyết, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không dàn trải, coi trọng hình thức thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người học. Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về đội ngũ báo cáo viên, về nội dung bài giảng và về cơ sở vật chất để việc học tập, quán triệt Nghị quyết và các kết luận thực sự có hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần có chính sách cán bộ hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến, phụng sự đất nước. Trong thời gian tới, đồng thời với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng và dân tộc.

Cùng với đó, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhân dân có nhiều khiếu kiện. Giải quyết kịp thời tận gốc, tránh gây bức xúc trong nhân dân. hình thành điểm nóng. Các quận, huyện, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ sự chỉ đạo của Thành ủy, bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để triển khai thực hiện. Gắn kết việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết và các kết luận của Trung ương với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đaọ đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn khác.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo lưu ý, thông qua Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), mỗi tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Thành phố cần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các kết luận Trung ương 7 (khóa XI). Để Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị Trung ương 7 thực sự đi vào cuộc sống, đề nghị các đại biểu cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung 2 Nghị quyết và 3 Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) nhằm định hướng giải quyết những vấn đề hết sức quan trọng hiện nay là Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận một số vấn đề về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; về “Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Theo Cổng giao tiếp điện tử UBNDTP Hà Nội