Công an Thành phố tổ chức thành công Cuộc thi tìm hiểu cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (08:09 15/09/2017)

 

Thực hiện Kế hoạch số 337 ngày 19/12/2016 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Hội phụ nữ CATP đã tham mưu Công an thành phố triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Hội phụ nữ các cấp của CATP.

 

Ngày 04/5/2017, CATP đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và hơn 300 đ/c là cán bộ Hội chủ chốt trong CATP. Trên cơ sở nội dung của kế hoạch phát động, cấp ủy và Hội phụ nữ các cấp đã triển khai có hiệu quả tại các cơ sở.

 

Sau 3 tháng triển khai thực hiện, Cuộc thi tìm hiểu cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã được tổ chức thành công tốt đẹp, kết quả của cuộc thi đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong cách, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng, xây dựng tư thế, tác phong giao tiếp có văn hóa, ứng xử có văn minh và khơi dậy tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ trong CATP. Đồng thời thông qua việc tham gia cuộc thi cũng đã góp phần giúp hội viên hiểu rõ hơn và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới”.

 

Cuộc thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia viết bài hưởng ứng (4.166 bài), trong đó có 1.200 bài dự thi của các đồng chí nam giới. Có 05 đơn vị đã thu hút 100% cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS tham gia viết bài như: Phòng PC44, PV11, PV24, PX13 và CAQ Thanh Xuân. Nhiều bài dự thi được trình bày đẹp, đầu tư công phu về nội dung, bố cục chặt chẽ, mạch lạc, trình bày sáng tạo, sưu tầm hình ảnh, tư liệu minh họa có giá trị cao, phù hợp với chủ đề Cuộc vận động, đã thể hiện tâm huyết cũng như tinh thần trách nhiệm trong tham gia cuộc thi tìm hiểu về cuộc vận động do Bộ Công an, CATP phát động. Ban Giám khảo đã phân loại, chấm công khai, minh bạch, lựa chọn được 92 bài dự thi có chất lượng cao vào vòng chung khảo và trưng bày rộng rãi cho cán bộ chiến sỹ  tham quan. Trên cơ sở chất lượng các bài dự thi, Giám đốc CATP đã quyết định tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân đạt giải cao trong tham gia viết bài dự thi.

 

image001

Hội phụ nữ Công an Thành phố