Công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 (05:05 27/05/2021)

 

Chiều 27-5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã thống nhất thông qua biên bản về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thanh phố để hoàn tất báo cáo gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng theo thẩm quyền.

 

Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bản công bố theo Quyết định số 166/Đ-UBBC ngày 27-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội.

Xem kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đây.

 

Theo www.hanoimoi.com.vn