Công văn số 246/BTV: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Thành phố (03:08 25/08/2020)