Công văn Số 857/ĐCT-VP ngày 12/9/2016 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam (02:09 23/09/2016)