Cụm thi đua Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương Ký kết giao ước thi đua năm 2019 (03:03 19/03/2019)

 

Ngày 18/3, tại thành phố Hà Nội, Cụm thi đua Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương do Hội LHPN Hà Nội làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

cumthiduas5-tphn-210191

Cụm thi đua Hội LHPN 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) do Hội LHPN Hà Nội làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đoàn công tác của Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 5 thành phố…

 

Tại hội nghị, đại diện Hội LHPN các thành phố đã thảo luận, thống nhất về Quy chế, Chương trình hoạt động của Cụm và nội dung cam kết thi đua năm 2019.

 

cumthiduas5-tphn-21019

Các đại biểu thăm quan phòng truyền thống phụ nữ Thủ đô

6 nội dung Hội LHPN các thành phố thống nhất ký cam kết năm 2019 gồm: (1) Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nội dung công tác năm 2019 theo Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 Hội LHPN Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các thành phố đề ra. (2) Chủ động, sáng tạo trong triển khai chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”: Mỗi đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất 1 mô hình/giải pháp hoạt động theo chủ đề Năm phù hợp với đặc thù của đơn vị; Kịp thời phát hiện, lên tiếng và tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. (3) Triển khai cuộc vận động “Nói không với rác thải nhựa” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. (4) Thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình giai đoạn liên quan đến tổ chức Hội.

 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới và 2 khâu đột phá của Hội. (5) Có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động Hội hoặc trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội. (6) Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng; Chủ động rà soát, giới thiệu nguồn cán bộ nữ cấp Ủy, Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Trên cơ sở nội dung thi đua đã ký kết năm 2019, Hội LHPN các thành phố sẽ tập trung triển khai, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của 5 thành phố trực thuộc TƯ.

 

Trong chương trình họp, các đại biểu đã thăm quan phòng truyền thống phụ nữ Thủ đô thăm mô hình kinh tế dệt lụa từ tơ sen của Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

 

Nguồn: baophunuthudo.vn