Cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05:02 27/02/2020)

 

Chiều 26-2, tại Thành đoàn Hà Nội, Cụm thi đua số 4, gồm: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

 

ky[1]

Các đơn vị Cụm thi đua số 4 ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Cụm thi đua số 4 gồm 6 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội.

 

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2020 với nhiều nội dung như: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thi đua và tổ chức tuyên truyền rộng rãi về triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng…

 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị từng đơn vị trong cụm căn cứ chức năng, nhiệm vụ để đăng ký những sáng kiến, kinh nghiệm và có các phong trào thi đua điển hình vừa phù hợp với tổ chức của mình và có tính lan tỏa sâu rộng.

 

Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, cần chủ động ứng phó và tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị cũng cần tiếp tục phát động thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp…

 

Nguồn: Hanoimoi.com.vn