Đại hội, Đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kì 2016 – 2021 (09:10 07/10/2016)

IMG_1458

PD4A4303

PD4A4292

PD4A4068

PD4A4033

PD4A4050

IMG_1467

 

IMG_1495

PD4A3941

PD4A3953

IMG_1519

 

PD4A3990

PD4A3915