ĐẢNG BỘ HÀ NỘI PHẢI LÀM GƯƠNG MẪU CHO CÁC ĐẢNG BỘ KHÁC TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (08:05 13/05/2016)

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 126  năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tích cực chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 10/5/2016, tại Cung Văn hóa Thanh niên Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chỉ thị  03-CT/TW cuart Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 5 năm qua, với tinh thần gương mẫu đi đầu của đảng bộ Thủ đô,  sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và  sự hưởng ứng sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, đã tạo ra sự gắn kết nhuần nhuyễn các hoạt động học tập với làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thực hiện “ Năm cải cách hành chính 2013”, “ Năm trật tự văn minh đô thị -2014,2015”, xây dựng nông thôn mới,  xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm  thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, chọn lựa, làm điểm và nhân rộng các mô hình thiết thực như làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào Vì nước quên thân-vì dân phục vụ;  nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên gương mẫu… Tại hội nghị, 28 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen, trong đó có tập thể Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN Quận Hà Đông

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị 

 untitled

 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đề nghị cấp ủy , chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Cấp ủy các cấp trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để có nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về  nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành nền nếp, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy lùi  suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và biểu hiện sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, nói không đi đôi với làm. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đế cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay của Bộ Chính trị và nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tạo ra sự chuyển biến, tiến bộ trên mọi lĩnh vực công tác của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hai là:  Tiếp tục quán triệt  tinh thần đảng bộ Hà Nội làm gương mẫu cho các đảng bộ khác, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh phải luôn hòa chung và trở thành động lực cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI đảng bộ thành phố tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương cơ quan, tổ chức, xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh. Trước mắt tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

  1. Bám sát chỉ đạo Trung ương, thời gian tới từng cấp ủy, đơn vị tự giác xây chương trình, cá nhân đăng ký nội dung, công việc cụ thể hằng năm để thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá xếp loại đảng viên, tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề với các hình thức phong phú, chú trọng thảo luận giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện từ cơ sở.. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, hạn chế yếu kém ở mỗi địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong nhân dân.
  2. Cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, khắc phục nhận thức lâu nay “ Hà Nội không vội được đâu”. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lành mạnh hóa nền hành chính, ý thức trách nhiệm phục vụ doanh nghiệp, nhân dân tốt hơn. Toàn thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lê Kim Anh – Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội