Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại (08:10 04/10/2020)

 

Sáng 3-10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, trong không khí chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.

 

daibieu

Các đại biểu dự đại hội.

Tới dự đại hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

 

Đại biểu thành phố Hà Nội dự đại hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các ban Đảng Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hơn 600 đại biểu là công dân Thủ đô ưu tú, đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

 

thidua-trienlam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

thidua-hn1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự đại hội.

Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã tham quan triển lãm về các phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

 

Thực hiện thống nhất, công khai, minh bạch

 

Báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, trong 5 năm qua (2015-2020), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; xác định chủ đề, lựa chọn khâu đột phá cho từng năm; tập trung sửa đổi, bổ sung 11 quy chế, quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Nổi bật là đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi đặc thù lĩnh vực thi đua – khen thưởng; Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt – Việc tốt”; Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

thidua-tc

Quang cảnh đại hội.

Thành phố cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn có tính chuyên môn sâu như: Công tác khen thưởng Hội đồng nhân dân các cấp; công tác khen thưởng đối với các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở pháp lý, giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách thống nhất; quy trình, thủ tục hành chính về công tác thi đua, khen thưởng được công khai, minh bạch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

 

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu yếu, việc khó với chủ đề, tên gọi, khẩu hiệu hành động và tiêu chí thi đua cụ thể. Nhiều phong trào thi đua với nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.

 

Nổi bật, phong trào thi đua yêu nước lĩnh vực kinh tế được thành phố triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển dịch cơ cấu, năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được cải thiện. Hà Nội đã góp phần tích cực trong tăng trưởng cả nước, cụ thể, đóng góp trên 16% tổng sản phẩm trong nước (GDP), 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước. Thủ đô xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

 

Phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường gắn với thực hiện “Trật tự văn minh đô thị” góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô. Phong trào thi đua lĩnh vực văn hóa – xã hội được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp, biện pháp linh hoạt, chủ động, sáng tạo đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, hiệu quả. Hà Nội tiếp tục được Trung ương đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên cả nước.

 

Phong trào thi đua trong công tác cải cách hành chính được xác định là một trong các phong trào trọng tâm, khâu đột phá của thành phố. Chỉ số cải cách hành chính 3 năm liên tiếp xếp thứ hai cả nước. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước trong giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng với tỷ lệ đạt 100%.

 

dc_Chu-Ngoc-Anh

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Phong trào thi đua lĩnh vực an ninh – quốc phòng và hoạt động đối ngoại góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô. Phong trào thi đua trong xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị” được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

 

Là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt – Việc tốt”, sau 28 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội của Thủ đô. Điểm đột phá trong 5 năm (2015-2020), thành phố đã phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt – việc tốt. 5 năm qua đã có hơn 5.000 cá nhân người tốt – việc tốt tiêu biểu được thành phố biểu dương, khen thưởng và hơn 30.000 cá nhân người tốt – việc tốt được các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đơn vị thuộc thành phố biểu dương khen thưởng.

 

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, nhân dân và cán bộ thành phố Hà Nội đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hàng vạn tập thể, cá nhân thuộc thành phố được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội khen thưởng. Trong đó, 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 42.556 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng.

 

Hết lòng lao động, cống hiến vì Thủ đô

 

Tham luận tại đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô cho biết, sau thời gian gắn bó với mảnh đất văn hiến Thăng Long – Hà Nội, ông đã bắt đầu tham gia tổ chức các đề tài, thực hiện các công trình nghiên cứu có tính liên ngành và tổng kết một số lĩnh vực về Hà Nội. Ông có nhiều đóng góp cho Thủ đô, là chủ biên, tác giả nhiều tập sách trong dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến được đánh giá cao. Ông cũng đang chủ biên cuốn sách Định đô Thăng Long – Tầm nhìn thiên niên kỷ, là ấn phẩm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

 

“Là người được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Hà Nội – “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn nữa, và tôi tin chắc rằng, Thăng Long – Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận để mỗi công dân của Hà Nội cũng như những người đã đến với Hà Nội cống hiến, để cùng thành phố phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo…”, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Ngọc chia sẻ.

 

Chia sẻ với đại hội về kết quả công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, hằng năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám, điều trị sản phụ khoa cho gần 1 triệu lượt bệnh nhân ngoại trú; đón nhận khoảng 40.000 ca sinh; trên 40.000 ca phẫu thuật, thủ thuật sản phụ khoa, trong đó nhiều ca bệnh khó, nhiều trẻ sơ sinh non tháng và quá non (26 tuần tuổi) được chăm sóc và nuôi dưỡng thành công tại bệnh viện. Bệnh viện còn thực hiện tốt chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật chuyên môn sản phụ khoa cho 25 bệnh viện, 4 nhà hộ sinh, 30 trung tâm y tế tuyến quận, huyện, thị xã của Hà Nội và 5 tỉnh (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc). Bệnh viện là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh…

 

“Để đạt được kết quả nêu trên, trong quá trình quản lý, điều hành bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định, thi đua là hoạt động tốt nhất để xây dựng con người mới và tạo động lực phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Nguyễn Duy Ánh khẳng định.

 

Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

 

Ghi nhận những kết quả phong trào thi đua của Thủ đô 5 năm qua, hàng vạn tập thể, cá nhân của thành phố Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và thành phố Hà Nội khen thưởng. Tại đại hội, hàng chục quyết định khen thưởng đã được công bố.

 

thidua-trao-bk

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Trong đó, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng; Hội Đông y thành phố; Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Trường Mầm non 20-10 (quận Hoàn Kiếm) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; Nhân dân và cán bộ phường Thượng Thanh (quận Long Biên) được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Báo Người Hà Nội; Trường Trung học cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội; Hội Cựu chiến binh huyện Hoài Đức; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội; Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

thidua-trao-bk1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao các danh hiệu cho các tập thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương cho đại diện các tập thể.

 

Đại hội cũng đã công bố và trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, “Người tốt – Việc tốt” và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

cong-dan-uu-tu

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 cho các cá nhân.

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt của các cá nhân vì sự phát triển của Thủ đô, ngày 1-10-2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2020 cho 10 cá nhân.

 

Đó là: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa – Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Thạc sĩ, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, Bộ Y tế; Nhà thơ Vũ Ngọc Chúc (tên khác: Vũ Quần Phương), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội; Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm; GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô; Trung tướng Lê Đỗ Nguyên (tên khác: Phạm Hồng Cư), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 2; bà Lưu Thị Phẩm, công dân thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Hà Nội; ông Đoàn Văn Tiến, Quản đốc bộ phận bảo an, Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam; ông Vũ Duy Trương (tên khác: Vũ Oanh), nguyên Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu; ông Nguyễn Đức Trường, Giáo viên, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 

Khen đúng, khen trúng, khen kịp thời, kiên quyết chống bệnh thành tích

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nêu rõ: “Nhìn lại giai đoạn 2015-2020, Thủ đô Hà Nội của chúng ta đã làm tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Những nỗ lực và kết quả đạt được về kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước”.

 

thidua-TT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích về phong trào thi đua, công tác khen thưởng của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: “Hà Nội xứng đáng là địa phương đi đầu trong công tác thi đua, khen thưởng của cả nước”.

 

Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của 5 năm tới với bối cảnh nhiều thuận lợi, nhưng nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố đẩy mạnh phát triển các phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô giai đoạn 2020-2025.

 

Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện.

 

Đáng chú ý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện

 

Thủ tướng đề nghị, phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, Thủ đô Hà Nội phải tiếp tục giữ vững ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Từng ngành, từng địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực. Công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt các nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thành phố cần có những cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng ta.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để khen đúng, khen trúng, khen kịp thời; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; tránh khen thưởng tràn lan làm suy giảm giá trị khen thưởng; kiên quyết chống bệnh thành tích.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, sau đại hội, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu như Bác Hồ đã dạy, giữ vững là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước trong giai đoạn mới.

 

cac-dai-bieu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chúc mừng các đồng chí được bầu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và toàn thể đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Chu Ngọc Anh tiếp thu ý kiến chỉ đạo đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Thành phố Hà Nội và các cấp, ngành của thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng.

 

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, trong đó đề ra 5 nội dung cần tập trung thực hiện.

 

Đó là, tiếp tục quán triệt và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển bền vững, có sức lan tỏa của các phong trào thi đua, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, các khâu yếu, việc khó.

 

Cùng với việc tổ chức phát động, cần tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào kịp thời, chú trọng triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức phù hợp, tiêu chí cụ thể để phong trào thi đua phát triển toàn diện, bền vững, thực chất, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

 

Đặc biệt, thường xuyên phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng dư luận vào cái tốt, cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, mỗi đơn vị và trong cộng đồng xã hội, làm cho thi đua trở thành biện pháp quan trọng trong việc xây dựng con người mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh…

 

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân toàn thành phố phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2020-2025), quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại…”, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ.

 

dc_LH

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua. Đồng chí Nguyễn Lan Hương kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động cụ thể. Đó là cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, quy định về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố mà trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nêu rõ, cần tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Mỗi phong trào phải vì lợi ích của nhân dân, của người lao động, gắn thi đua với công việc hằng ngày của mỗi người, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực bằng những công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, nắm tình hình và định hướng dư luận nhân dân, chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

 

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu thành phố Hà Nội đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025

 

Với chủ đề đại hội giai đoạn 2020-2025 “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới cần được tiếp tục đổi mới, tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu. Đó là:

 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; trong đó: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

2. Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó của mỗi địa phương, đơn vị. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào do Trung ương phát động, xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào.

 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến. Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, “Người tốt – Việc tốt” trên các lĩnh vực.

 

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân… Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng.

 

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tạo sự thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 5 năm (2020-2025) và những năm tiếp theo, xứng đáng với truyền thống Thủ đô Văn hiến, Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

 

Nguồn: Hanoimoi.com.vn