Đoàn khảo sát Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) tại huyện Gia Lâm (09:08 08/08/2018)

 

Sáng ngày 3/8, đoàn khảo sát trung ương Hội LHPN Việt Nam về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị

 

Dự hội nghị, có đồng chí Bùi Thị Hòa- Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa – Nguyên chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đại diện các phòng ban ngành của Trung ương; đại điện các ban Hội LHPN Hà Nội; đại diện các phòng ban, ngành đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, hội phụ nữ các xã Ninh Hiệp, Phú Thị, thị trấn Trâu Quỳ.

image001

Đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà – HUV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo với đoàn giám sát về kết quả 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Về kết quả thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW, từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN huyện đã chủ trì thực hiện 07 nội dung giám sát đối với 18 lượt UBND xã, thị trấn và cơ quan trong huyện. Các nội dung chuyên đề được lựa chọn giám sát là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong từng năm.

 

Qua giám sát, đã đánh giá những kết quả đạt được đồng thời phát hiện 08 vấn đề vướng mắc, hạn chế, bất cập; tổng hợp kiến nghị UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên quan xem xét khắc phục, giải quyết 08 nội dung. Năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện đã chủ trì tổ chức 05 hội nghị phản biện, đóng góp 53 ý kiến vào 09 dự thảo Chương trình, đề án, phương án của huyện. Các nội dung tham gia đóng góp ý kiến phản biện là những vấn đề liên quan mật thiết đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện Quy chế dân chủ…

         

Về kết quả thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, từ năm 2014, Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Hội LHPN huyện Gia Lâm trong việc đảm bảo các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước. Chủ động tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy nhiệm kì 2015 – 2020 đảm bảo tỉ lệ theo quy định….

         

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, khó khăn như: việc chỉ đạo, tạo điều kiện, phối hợp để thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát ở một số cơ sở chưa có chiều sâu, hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa được thường xuyên, chất lượng chưa cao; năng lực, trình độ tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ hội còn hạn chế..

         

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó bí thư Thường trực huyện ủy đã nêu cao vai trò của Hội LHPN huyện trong việc thực hiện quyết định 217- 218, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá về việc thực hiện công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn nhiều hạn chế, chính vì thế mà cần phải tăng cường nâng cao chất lượng về công tác phản biện xã hội, nâng cao vai trò của hội phụ nữ. Các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

 

image002

Đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Hội LHPN huyện Gia Lâm. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Gia Lâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo, nâng cao vai trò của Hội phụ nữ trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

 

                                                                       Mỹ Hạnh – Hội LHPN huyện