Đội ngũ cán bộ nữ TP ngày càng khẳng định vai trò quan trọng (08:03 15/03/2018)

Ngày 10/3, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội tổ chức về nguồn và gặp mặt, giao lưu với các đồng chí nữ cán bộ chủ chốt của TP.

 

Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội cho biết, qua đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (cuối năm 2017) kết quả cho thấy về cơ bản, Hà Nội đã thực hiện tốt hầu hết các chỉ tiêu chính: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được quan tâm ở các cấp; Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tiến bộ và phát triển được chú trọng; Công tác chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ khoa học kỹ thuật nữ của Thủ đô có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt cơ bản đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ khá cao. Hầu hết các cơ quan lãnh đạo từ TP xuống cơ sở đều có cán bộ nữ tham gia. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020 tăng từ 12 – 13,5%; cấp quận, huyện 19,6% (tăng 2,9% so với nhiệm kỳ trước); cấp xã, phường, thị trấn đạt 24,9%(tăng 4% với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XIV của TP là 27,5%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt 23,8%; ở cấp quận huyện, thị xã đạt 30% (tăng 3,6%); xã, phường, thị trấn 28,5% (tăng 3% so với nhiệm kỳ trước).

 

“Đội ngũ cán bộ nữ TP ngày càng trưởng thành và có vai trò quan trọng trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp; đã thể hiện tinh thần tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các cán bộ nữ đã chủ động, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực điều hành, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đổi mới chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị. Có được kết quả này, trước hết là sự hy sinh, phấn đấu và tài năng của phụ nữ Thủ đô; đồng thời có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong TP” – Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý khẳng định và biểu dương những thành tích mà đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo đã đạt được trong thời gian qua.

 

Bên cạnh những kết quả đáng mừng, công tác cán bộ nữ của TP đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tỷ lệ cán bộ nữ chưa đồng đều giữa các cấp, các lĩnh vực và chưa tương xứng với sự phát triển của lực lượng lao động nữ; ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa có quy hoạch dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ chủ chốt. Xã hội vẫn chưa nhận thức hết khả năng của phụ nữ cũng như sự cần thiết của việc phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý xã hội. Trách nhiệm duy trì và chăm sóc gia đình nảy sinh nhiều khó khăn, cản trở sự phấn đấu của phụ nữ. Mặt khác, vẫn còn một bộ phận chị em còn tự ti, an phận, chưa chủ động vượt khó vươn lên.

 

Để quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ TP tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, vì sự tiến bộ phụ nữ, theo Phó Chủ tịch UBND TP, thời gian tới, Ban Vì tiến bộ phụ nữ Hà Nội sẽ tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TƯ ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chương trình quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2020.

 

Trong từng lĩnh vực công tác, mỗi cán bộ nữ cần chú ý phát hiện những vấn đề liên quan đến phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, mạnh dạn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết.“Mong các đồng chí tự tin hơn, chủ động và tích cực hơn, không ngừng hoàn thiện về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp bản lĩnh chính trị, phấn đấu thực hiện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – tự trọng – Trung hậu – đảm đang” để tự khẳng định mình trên các vị trí công tác, góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội về năng lực, vị thế, vai trò của phụ nữ” – Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tin tưởng.

 

image002

Các thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về đền thờ vua Lê tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình

 

 

Đức Hạnh – baophunuthudo