Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối (01:10 13/10/2020)

 
 Nguồn: Hanoimoi.com.vn