Gần 200 cán bộ phụ nữ được tập huấn công tác phòng, chống ma túy (04:04 22/04/2017)

 

Ngày 21-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác phòng, chống ma túy năm 2017 cho gần 200 cán bộ phụ nữ các quận, huyện và cơ sở địa bàn trọng điểm về ma túy.

 

image1[1]
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe báo cáo viên giới thiệu về tình hình tội phạm ma túy, các loại ma túy mới trên địa bàn thành phố hiện nay; các quy định của Trung ương, Thành phố về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Qua đó giúp các cán bộ hội nhận thức đầy đủ về tác hại của ma túy; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động cai nghiện; quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai, phụ nữ mại dâm, phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…

 

Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phấn đấu 100% quận, huyện, thị xã, cơ sở hội tổ chức tuyên truyền tới 85% cán bộ, hội viên trở lên các quy định về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, cai nghiện và quản lý sau cai; 100% người nghiện là chồng, con hội viên, phụ nữ nghiện và mại dâm được cơ sở hội tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ; mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất một người nghiện sau cai không tái nghiện, góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Nguồn: hanoimoi