Gần 200 cán bộ phụ nữ được tập huấn về công tác bảo vệ môi trường (03:09 15/09/2017)

 

Ngày 14-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về “Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31-5-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

 

Tại buổi tập huấn, gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ đã nghe báo cáo viên Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng truyền đạt và trao đổi các nội dung về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; cập nhật thông tin về môi trường trong thời gian gần đây; hướng dẫn xây dựng các mô hình về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Sau buổi tập huấn, các đơn vị sẽ phổ biến, nhân rộng các mô hình hiệu quả và nghiên cứu triển khai xây dựng mới các mô hình lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với các cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở.

Nguồn: hanoimoi