Hà Nội tổng kết phong trào thi đua, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (09:12 12/12/2017)

Sáng 11-12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017; triển khai Kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

 

HN[1]

Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm cùng lãnh đạo các cục, vụ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư.

 

Về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

 

Xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

 

Mở đầu Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng nêu về một số nội dung cần quan tâm trong triển khai chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập.

 

Nguyen%20Huy%20Ssang[1]

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát sắp xếp tinh gọn bộ máy nội tại, đặc biệt đối với ngành Y tế và ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận, thu gọn đầu mối bộ máy hoạt động, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách và không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thí điểm đổi mới, xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở các địa bàn.

Về biên chế, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TƯ và 19-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kết luận số 17-KL/TƯ của Bộ Chính trị thực hiện mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế hành chính, sự nghiệp, công chức và người làm việc hưởng lương, phụ cấp ngân sách tại xã, phường, thị trấn.

 

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đánh giá, thực hiện đánh giá hằng tháng, quý, 6 tháng và một năm nhằm đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời; nâng cao năng suất lao động, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý, kỹ năng xử lý công việc…

 

Trong công tác thanh, kiểm tra, các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan thuộc thành phố.

 

bithu1[1]

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017.

Tập trung triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm

 

Về một số nội dung cần quan tâm khi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, UBND các quận, huyện, thị xã giao kế hoạch xuống xã (cấp cuối cùng) phải xong trước ngày 25-12-2017. Các xã tổ chức thực hiện xong trước ngày 31-12-2017.

 

“Kể từ năm 2018 trở đi, khi rà soát tổng hợp đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng, lãnh đạo thành phố chỉ đạo tập trung đánh giá theo cách tính mới. Do đó, đề nghị các ngành, địa phương bám sát cách tính mới. Năm 2018, thành phố đặt ra 22 chỉ tiêu, trong đó có 1 chỉ tiêu về thu chi ngân sách, 20 chỉ tiêu về kinh tế xã hội và 1 chỉ tiêu về biên chế sự nghiệp. Đề nghị trong quá trình triển khai, tránh tình trạng các quận, huyện về giao kế hoạch cao hơn so với chỉ tiêu của thành phố khá nhiều, dẫn đến những khó khăn trong quá trình thực hiện” – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý.

 

Rút bài học kinh nghiệm từ năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các đơn vị tập trung triển khai ngay từ đầu năm các dự án xây dựng cơ bản, nhất là dự án trọng điểm. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp cùng các sở, ngành khác tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh tốc độ triển khai các dự án này.

 

ongChung[1]

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2017.

Tổng thu ngân sách đạt 90,6% dự toán giao

 

Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho biết, đến ngày 10-12-2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 185.383 tỷ đồng, đạt 90,6% dự toán HĐND TP giao đầu năm. Thu ngân sách địa phương đạt 80.019 tỷ đồng, bằng 105,5% dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cân đối nhiệm vụ chi ngân sách thành phố theo dự toán được giao. Tổng chi ngân sách địa phương là 56.258 tỷ đồng, đạt 72,1% dự toán.

 

Dự toán ngân sách năm 2018 được xây dựng và thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và thành phố có mức tăng trưởng khá hơn năm 2017. Chỉ tiêu NSNN trên địa bàn được HĐND thành phố giao là 238.370 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2017. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2018 là 95.293 tỷ đồng.

 

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2018, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tập trung triển khai nội dung trọng tâm, trong đó triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài.

 

Việc quản lý điều hành ngân sách phải linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời; quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế theo luật định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu…

 

baNgoc[1]

Kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế

 

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng cục phó Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, năm 2017, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế đã đạt được những kết quả tích cực, tổng thu nội địa (trừ dầu thô, cổ tức và lợi nhuận còn lại) ước thực hiện 189.640 tỷ đồng, đạt 101,1% dự toán pháp lệnh, tăng 16,2% so với năm 2016.

 

Năm 2018, HĐND TP đã ra nghị quyết giao dự toán thu nội địa là 216.400 tỷ đồng, tăng 15,3% so với ước thực hiện năm 2017. Cục Thuế xác định nhiệm vụ thu ngân sách sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn năm 2017 nên đã đề ra các giải pháp để tập trung triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

 

Đó là nhóm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước; thực hiện cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chống chuyển giá; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoá đơn; kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng, bảo đảm chỉ tiêu dưới 5%.

 

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội Đào Thái Phúc báo cáo những điều cần lưu ý trong quản lý và thanh toán vốn ngân sách năm 2018.

 

tongbientap[1]

Các đơn vị nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2017.

Cán bộ các cấp phải rà soát để phục vụ người dân tốt hơn

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Ban Cán sự đảng UBND TP cùng các sở, ngành khi chỉ 5 ngày sau khi kết thúc Kỳ họp thứ năm HĐND TP đã hoàn thiện công tác triển khai kế hoạch năm 2018.

 

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng với thành phố với nhiều sự kiện lớn như: đánh dấu 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; là năm đầu tiên thực hiện Kết luận số 22 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2020…

 

bithu2[1]

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018 thành phố chọn chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” để toàn thành phố phấn đấu. Chủ đề này có nội dung rộng, bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị.

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp để thành phố hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2018.

 

“Các ngành, các cấp phải rà soát việc gì còn có thể làm được tốt hơn cho người dân, giải quyết tốt hơn những bức xúc, mong muốn của cử tri để nâng cao điều kiện an sinh xã hội. Đó là những việc nhỏ, nhưng mỗi cán bộ từ thành phố đến xã, phường đều phải suy nghĩ với lòng quyết tâm sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2018, xây dựng thành phố văn minh, thanh lịch. Các cấp, các ngành phải làm sao để người dân thấy rõ hệ thống chính trị có quan tâm đến những vấn đề mà cử tri bức xúc và giải quyết có tiến bộ” – Bí thư Thành ủy lưu ý.

 

Trước một số chỉ tiêu có nguy cơ không đạt kế hoạch, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu thành phố phải có giải pháp quyết liệt, cụ thể. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy về bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo, bức xúc tại các xã phường hiện nay…

 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với mục tiêu “5 rõ”

 

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và nhấn mạnh thêm một số nội dung về chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

 

Đáng chú ý, về các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, thành phố triển khai kế hoạch năm 2018 tới các đơn vị thực hiện với tinh thần giao đủ, đúng và không thấp hơn các chỉ tiêu thành phố giao trong năm 2017.

 

Về dự toán thu-chi ngân sách, thành phố yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách. Đặc biệt, đối với chi thường xuyên, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm 10% chi thường xuyên; đảm bảo chính sách an sinh xã hội và tiền lương; rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài.

 

 

Về kế hoạch đầu tư công, thành phố thực hiện và giải ngân theo danh mục và mức vốn được giao theo quy định, không phát sinh nợ xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố.

 

Về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII…

 

chutichpb[1]

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu kết thúc hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018 với một số nội dung trọng tâm:

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, Hà Nội chọn chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Thành phố chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác, tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với mục tiêu “5 rõ” trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

 

Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân Thủ đô.

 

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt…

 

Trước thềm Tết Dương lịch 2018 và Tết cổ truyền Mậu Tuất, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm, trọng tâm là công tác thu ngân sách để đạt mức cao nhất, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. Đồng thời, các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, chống tăng giá đột biến; xây dựng phương án cụ thể đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, ùn tắc giao thông; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…

Tại Hội nghị, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Phùng Minh Sơn đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1970 tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 17 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã quyết định tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” năm 2017 cho 64 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 72 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Nguồn: Hanoimoi