Hiệu quả giám sát của Hội LHPN quận Đống Đa trong hoạt động vệ sinh môi trường từ ứng dụng Công nghệ thông tin. (04:09 19/09/2018)

 

Trong nhiều năm qua, công tác giám sát của các cấp Hội LHPN đã được thực hiện có kết quả. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

 

Thực hiện Chủ đề công tác năm Hội LHPN quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát thông qua ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với tổ chức Hội nghị. Lựa chọn vấn đề quan tâm hiện nay tại Quận là công tác VSMT, xóa các điểm rác tồn tại trên hè phố. Thông qua hoạt động giám sát nhằm góp phần hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước của Quận về VSMT. Mặt khác vấn đề về VSMT thu gom rác diễn ra hàng ngày gắn với đời sống dân sinh, do đó Hội LHPN quận xác định là phải giám sát lâu dài, bền bỉ và thường xuyên.

 

Chính bởi vậy Quận Hội đã chọn cách thức giám sát bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai kết hợp với Hội nghị. Cùng với tổ chức Hội nghị, phân tích làm rõ các khó khăn, kiến nghị đề xuất với các ngành quản lý đô thị, công ty môi trường, công an trong công tác phối hợp thực hiện. Hội phụ nữ quận đã thành lập nhóm phụ nữ tuyên truyền VSMT trên ZALO kết nối với Hội Phụ nữ quận và 21 phường. Hàng ngày và tập trung vào sáng thứ 7 hàng tuần Hội phụ nữ các cấp đi kiểm tra, giám sát công tác VSMT, phát hiện các điểm thu gom rác trên hè phố chưa kịp thời gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Chụp ảnh vi phạm VSMT gửi vào nhóm ZALO đồng thời gửi ngay cho BCĐ 197 Quận để chỉ đạo BCĐ phường, công ty môi trường khắc phục ngay.

image001

Điểm chân rác tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa

Các hoạt động kiểm tra giám sát được thực hiện rộng rãi tại các phường và được phản ánh kịp thời, ngay lập tức tới lãnh đạo UBND, Hội LHPN  Quận. Khắc phục được tình trạng thu thập nắm bắt rồi chờ đến Hội nghị giám sát mới trao đổi, không đảm bảo tính cấp thiết trong bảo vệ môi trường, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Kết quả qua 5 tháng tổ chức thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2018, với sự nỗ lực cố gắng của các cấp Hội vào sáng thứ 7 hàng tuần. Hội phụ nữ Quận đã cung cấp 98 ảnh vi phạm qua hoạt động giám sát tới UBND Quận để khắc phục, phối hợp trực xóa 8 điểm rác.

 

Trên cơ sở giám sát chụp ảnh vi phạm phân tích các đối tượng vi phạm, phân loại như rác là than tổ ong gây cháy thùng rác, ảnh hóa đơn, vỏ hộp vứt vỉa hè, cửa hàng ăn khuya, vật liệu của cửa hàng quảng cáo, hàng ăn để vận động tuyên truyền hiệu quả. BCĐ Quận tiếp thu các ảnh vi phạm xử lý ngay lập tức và gửi ảnh đã xử lý về Hội LHPN quận trong vòng 2 tiếng. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát của Hội LHPN đã được Lãnh đạo quận ghi nhận góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác VSMT tại Quận.

 

image002

Hội LHPN quận đã phối hợp, giám sát vệ sinh môi trường qua zalo và xóa bỏ điểm chân rác trồng cây xanh tại phường Kim Liên, quận Đống Đa