Hiệu quả từ nguồn vay vốn ưu đãi thông qua các cấp hội phụ nữ (09:03 22/03/2017)

 

Chiều ngày 16/3/2017 Đoàn kiểm tra công tác vay vốn Hội LHPN Hà Nội đi thăm mô hình kinh tế tại xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn

 

Trong những năm qua, cùng với việc khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), qua đó tạo điều kiện và cơ hội để người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

 

image001

Thăm mô hình kinh tế của gia đình chị Đỗ Thị Thanh Xuân tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn

Cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi gia đình chị Đỗ Thị Thanh Xuân – thôn Tân Trại xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn đã phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình trang trại chăn nuôi lợn và trồng bưởi. Với số vốn ban đầu được vay là 8 triệu đồng chương trình NSVSMT và 30 triệu đồng chương trình GQVL năm 2011, đến thời điểm này, gia đình chị Xuân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Mô hình của chị hiện tại có 100 gốc bưởi, 100 con lợn, trong đó có 5 con lợn nái, ngoài ra chị còn nấu bỗng rượu cung cấp thức ăn hàng ngày cho đàn lợn. Trong năm 2015, 2016 từ mô hình chăn nuôi lợn và trồng bưởi đã đem lại thu nhập 300 triệu đồng cho hộ gia đình.

 

Có thể thấy, một trong những yếu tố đảm bảo sự tăng trưởng của tín dụng đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền đối với đồng vốn tín dụng chính sách. Các cấp Hội phụ nữ khi nhận ủy thác cũng phải có sự phối hợp nhịp nhàng với ngân hàng trong các phần việc như: Giải ngân nguồn vốn; hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách cách sử dụng đồng vốn vay hiệu quả; tập huấn, dạy nghề cho nông dân…Tham gia thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cũng đã góp phần giúp các cấp Hội có thêm điều kiện và nguồn lực để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hơn; đồng thời, ngân hàng thì tiết giảm được chi phí, tăng hiệu quả, chất lượng giám sát, kiểm tra.

Diệu Linh – Ban Hỗ trợ PNPNKT