Hội LHPN huyện Đan Phượng nhân rộng mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản nở hoa tại cơ sở. (11:04 25/04/2017)

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BTV ngày 22/02/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đan Phượng về việc thực hiện mô hình trồng và chăm sóc đoạn đường nở hoa trong hoạt động cụm thi đua số II Thành phố.

 

Đến tháng 4/2017 trên địa bàn huyện Đan Phượng có 11/16 cơ sở (Đan Phượng, Thị trấn, Phương Đình, Thọ An, Thọ Xuân, Trung Châu, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung, Tân Hội) tổ chức trồng và chăm sóc hoa tại các đoạn đường phụ nữ đăng ký với tổng chiều dài 2.720m, tổng trị giá 117 triệu đồng và hơn 317 ngày công lao động. Các đoạn đường nở hoa luôn sáng-xanh-sạch-đẹp đã giúp mỗi cán bộ, hội viên và nhân dân ý thức hơn trong bảo vệ môi trường tham gia góp phần dựng nông thôn mới.

 

image001

Đoạn đường nở hoa (Hội LHPN xã Phương Đình)

Hội LHPN huyện Đan Phượng