Hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn – Hội LHPN Hà Nội (08:05 17/05/2018)

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, từ ngày 10 đến ngày 19/5/2018, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ kết hôn phối hợp Hội Phụ nữ Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã Phú Sơn (Ba Vì), Hợp Tiến (Mỹ Đức), Phương Chung (Thanh Oai ), Châu Can, Văn Hoàng (Phú Xuyên), Tiến Xuân (Thạch Thất) và xã Đông Xuân (Thanh Oai) cho 565 hội viên phụ nữ, tại các buổi trợ giúp pháp lý có 56 chị tư vấn trực tiếp trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế…Qua các buổi trợ giúp pháp lý đã giúp cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận chính sách pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo các quy định của pháp luật.

 

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí tại xã Phương Chung – huyện Thanh Oai,

xã Văn Hoàng – huyện Phú Xuyên

 

image001 image002

 

 

 

  

Ban Chính sách – Luật pháp