Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội LHPN Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (02:04 12/04/2017)

 

      Chiều ngày 5/4/2017, Hội CCB cơ quan Hội LHPN Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Đinh Thảo Oanh- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan Thành phố; Lê Kim Anh- Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội.

 

image002

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

          Báo cáo chính trị  và các ý kiến tham luận tại Đại hội đã khẳng định, 5 năm qua, Hội CCB cơ quan Thành hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của Hội; động viên hội viên CCB đoàn kết, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; giữ vững bản lĩnh chính trị, một lòng tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội cũng đã xác định phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2017 – 2022 là “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch – vững mạnh, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đảng ủy và nhiệm vụ chính trị của cơ quan Hội LHPN Hà Nội”. Đại hội đã thông qua 6 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

 

          Đại hội đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung), văn kiện đại hội cấp trên. Đ/c Đào Văn Vấn và Lê Văn Tiệp đã được Đại hội bầu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB cơ quan khóa III, Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội CCB khối các cơ quan Thành phố làn thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

         Phát biểu tại Đại hội, đ/c Trần Thị Phương Hoa và đ/c Đinh Thảo Oanh đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của CBHV trong nhiệm kỳ qua, cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần này. Mặc dù chỉ có 10 hội viên nhưng bám sát sự chỉ đạo của Hội CCB Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Hội, hội viên CCB đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt công tác chính trị – tư tưởng; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của Khối và của của cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 

        Thời gian tới Hội Cựu chiến binh cơ quan cần tiếp tục chủ động, tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 và Kết luận 66 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”’ làm tốt công tác tư tưởng, củng cố, nâng cao lòng tin của cán bộ, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn với thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tạo ra bước chuyển biến mới trên các lĩnh vực công tác. Hội Cựu chiến binh cơ quan cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên tích cực tham gia các hoạt động; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên.

 

Một số ảnh của Đại hội:

 

image004 image006

 

 

                                                                                                                 Phương Ly – Ban Tuyên giáo