Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo thành lập, ra mắt “Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em” tại 5 quận, huyện, thị xã. (10:12 18/12/2018)

 

Thực hiện Kế hoạch 229/KH – UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 13/ KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội  về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.

 

Hướng dẫn số 07/HD – BTV ngày 11/10/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc thành lập “Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em”. Hội LHPN  quận Thanh Xuân, Hà Đông, huyện Đan phượng, Phú Xuyên và Thị xã Sơn Tây, đề xuất UBND cùng cấp ban hành Quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động của “Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em”. Trong các ngày từ 30/11 đến 11/12 các đơn vị đã tổ chức hội nghị ra mắt Tổ tư vấn (Mỗi tổ tư vấn gồm 7 đến 10 người), các thành viên Tổ tư vấn  là đại diện của các ban, ngành đoàn thể: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động, Phòng Giáo dục đào tạo, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân, Công an, Mặt trận tổ quốc, Hội Phụ nữ và Đoàn Thành niên.

 

image001

Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT Hội LHPN Hà Nội chụp ảnh cùng thành viên Tổ tư vấn Thị xã Sơn Tây

image002

Thành viên Tổ tư vấn huyện Đan Phượng

“Tổ tư vấn tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em” của các Quận, Huyện, Thị Xã là tổ chức hoạt động không chuyên trách, giúp Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; trực tiếp thực hiện tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em tại địa phương.

 

Tại các buổi ra mắt đại diện các thành viên tại các Tổ tư vấn đã phát biểu cam kết sẽ tham gia tích cực, kịp thời, hiệu quả các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em xảy ra trên địa bàn.

 

BAN CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP