Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 (07:05 18/05/2016)

Trong hai ngày 11 và 12/5/2016, Hội LHPN huyện Phúc Thọ, đơn vị làm điểm khối huyện của Hội LHPN Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự đại hội có với 156 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp phụ nữ toàn huyện; Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Trần Thị Phương Hoa -Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội; đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ; các Ban Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội, đại diện Hội LHPN 17 huyện, thị xã, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ và cơ sở.

4

Đ/c Trần Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên; bầu BCH Hội LHPN nữ huyện gồm 25 ủy viên và bầu Đoàn đại biểu Phụ nữ đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XV gồm 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự bị.

 BCH Hội LHPN huyện cũng đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên; bầu đồng chí Lê Thị Thư làm Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ; bầu các đồng chí: Khuất Thị Luyến, Hoàng Thị Cúc làm Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ. Đại hội đã phấn khởi được đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng bức trướng “Phụ nữ Phúc Thọ đảm đang, sáng tạo, thanh lịch, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Trần Thị Phương Hoa biểu dương Hội LHPN huyện Phúc Thọ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, xứng đáng là đơn vị xuất sắc trong phong trào phụ nữ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Chủ tịch Trần Thị Phương Hoa mong muốn: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đai hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phúc Thọ cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, nâng cao các kiến thức về pháp luật, sản xuất, kinh doanh và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện; tiếp tục vận động hội viên hưởng ứng tích cực phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào, các cuộc vận động lớn của Hội, của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của phong trào Phụ nữ Thủ đô.

Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm: “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”. Các cấp Hội phải thực sự sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của chị em; tích cực xây dựng các mô hình mới phù hợp với từng đối tượng phụ nữ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội nhằm thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội, nhất là phụ nữ trẻ trên địa bàn dân cư.

 Để tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ, phát triển, nâng cao chất lượng lao động nữ nông nghiệp, nông thôn, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phúc Thọ cần tích cực hỗ trợ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống; chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương.

 Ngay sau Đại hội, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phúc Thọ triển khai tuyên truyền và xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các chương trình, đề án của cấp ủy; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở và cán bộ Chi, Tổ Phụ nữ có trình độ, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn và vận động quần chúng phụ nữ; quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, giới thiệu, đề xuất và cử cán bộ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ mới”.

                                                                             Hồng Ngọc – Ban Tuyên giáo