Hội LHPN Hà Nội : Hội nghị giao ban Quý III – Công tác vay vốn ủy thác NHCSXH và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố (10:10 15/10/2018)

 

Chiều ngày 10/10/2018, Hội LHPN Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Quý III – Công tác vay vốn ủy thác NHCSXH và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Về dự hội nghị giao ban Quý III, có các đồng chí trong Ban Giám đốc NHCSXH Thành phố, cán bộ các phòng nghiệp vụ NHCSXH Thành phố, các đồng chí lãnh đạo: Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội.

 

image001

Trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh số cho vay các chương trình ủy thác qua Hội đoàn thể đạt 2.578 tỷ đồng với hơn 85.000 lượt khách hàng.

 

Đến 30/9/2018, tổng dư nợ của toàn chi nhánh là 7.131 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể đạt 7.025 tỷ đồng (chiếm 98% dư nợ). Dư nợ ủy thác tăng 2.067 tỷ đồng so với đầu năm 2018.

 

Tổng dư nợ ủy thác của Hội LHPN là 4.023 tỷ đồng (chiếm 57% tổng dư nợ ủy thác), tăng 1.155 tỷ đồng so với đầu năm với 134.616 hộ vay thuộc 3.978 tổ TK&VV. Nợ quá hạn của Hội phụ nữ là 1.898 triệu đồng (tỷ lệ 0,05%).

 

 

Ban Hỗ trợ PNPT Kinh tế.