Hội LHPN Hà Nội ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Nội (08:02 21/02/2017)

 

Chiều 14/2/2017, Hội LHPN Hà Nội và Sở NN & PTNT tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động thực hiện Chương trình 02 – Ctr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2017 – 2020. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Thành ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.

 

image001

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Hà Nội với Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Nội

 

     Giai đoạn 2013 – 2016, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Sở Nông nghiệp tổ chức, thực hiện có hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức 77 buổi tọa đàm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về xây dựng NTM; gắn việc thực hiện Chương trình 02 với CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tổ chức các hoạt động giảm nghèo bền vững theo tiêu chí và bảo đảm an sinh xã hội; các cấp Hội đã tín chấp trên 3.000 tỷ đồng từ các ngân hàng cho gần 130.000 hội viên vay; tặng sổ tiết kiệm cho trên 95.000 lượt hộ phụ nữ nghèo, giúp hơn 12.000 hộ thoát nghèo, xây sửa 374 mái ấm tình thương; giới thiệu giải quyết việc làm cho 8.300 lao động; tổ chức trên 2.500 buổi tập huấn, hội thảo trang bị kiến thức, kỹ năng cho hội viên phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế…

 

          Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2020, gồm các nội dung: tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của cán bộ, HVPN về xây dựng NTM; Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội; Tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện mô hình phát triển sản xuất, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả tại khu vực nông thôn; Tham gia phát triển giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, thông tin, tuyên truyền nông thôn, tham gia giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tham gia xây dựng, giám sát, phản biện các chính sách liên quan đến HVPN nông thôn; Nâng cao năng lực cán bộ Hội và chất lượng tổ chức Hội.

 

Diệu Linh – Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN Hà Nội