Hội LHPN Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026: Phát động phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch” (08:11 27/11/2021)

 

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc và quyết nghị thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong hoạt động công tác Hội trong thời gian tới. Trang thông tin điện tử Hội LHPN Hà Nội  trân trọng trích đăng Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

 

NGHỊ QUYẾT

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ ngày 24/11/2021 đến ngày 25/11/2021. Dự Đại hội có 489 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong toàn Thành phố. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thảo luận và thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Hội LHPN khóa XV trình Đại hội; bầu Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHỤ NỮ HÀ NỘI LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2021 -2026

 

QUYẾT NGHỊ

 

I. Thông qua các báo cáo của Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khoá XV trình Đại hội gồm những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2016 -2021

 

Khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm cao tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XV, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI. Phong trào phụ nữ có sức lan tỏa, tạo động lực cổ vũ, động viên phụ nữ Thủ đô phấn đấu vươn lên, từng bước phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, trách nhiệm công dân, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Nội dung, phương thức hoạt động Hội có nhiều đổi mới, tạo nên những dấu ấn nổi bật. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước; đổi mới, linh hoạt về hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để kết nối tới hội viên, đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình mới. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp các giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng  nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

 

Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền phê duyệt, tổ chức triển khai nhiều chương trình, đề án, dự án thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế, đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ, trẻ em. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện, tinh thần phụ nữ Hà Nội cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét.

 

Các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đoàn kết, đồng lòng chung tay cùng Thành phố triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức Hội thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được tập trung đầu tư trọng tâm là kiện toàn, củng cố tổ chức Hội cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ.

 

Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các cấp Hội, 5 năm qua, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV đề ra đã hoàn thành. Nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống Hội được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý. Hội LHPN Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Tuy nhiên: Việc triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động có thời điểm còn biểu hiện hình thức. Vai trò của tổ chức Hội trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về một số vấn đề liên quan đến phụ nữ có lúc còn thiếu chủ động. Công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm các chuyên đề, mô hình hoạt động có thời điểm chưa được quan tâm đầu tư thích đáng. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố chưa tương xứng với tiềm năng của lực lượng phụ nữ Thủ đô.

 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2021-2026

 

2.1. Mục tiêu tổng quát: Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của tổ chức Hội; huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

 

2.2. Một số chỉ tiêu cơ bản

 

(1). Hàng năm, 90% cán bộ, 85% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức cho hội viên, phụ nữ.

 

(2). Mỗi quận/huyện/thị xã chỉ đạo ít nhất 01 mô hình vận động phụ nữ thực hiện nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe; phấn đấu 45% trở lên hội viên, phụ nữ tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

 

(3). Hàng năm, toàn Thành phố vận động, hỗ trợ 1.200 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, văn minh hạnh phúc; Hỗ trợ xây, sửa 60 mái ấm tình thương; Mỗi cơ sở Hội có 01 công trình/phần việc tham gia xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nông thôn mới nâng cao.

 

 (4). Hàng năm, toàn Thành phố tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.000 lao động (trong đó có 70% lao động nữ); Vận động, hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho 1500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ nâng cao mức sống. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn Thành phố giúp 10.000 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, ra khỏi diện cận nghèo; hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành.

 

(5). Đến cuối nhiệm kỳ, 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi phát hiện được Hội lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; 80% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về địa phương khi phát hiện được các cấp Hội hỗ trợ kịp thời. 60% phụ nữ khuyết tật được Hội giúp đỡ bằng các hình thức khác nhau.

 

(6). Đến cuối nhiệm kỳ, toàn Thành phố phát triển 40.000 hội viên mới. Hằng năm, có từ 90% cơ sở Hội xếp loại tốt trở lên, không có cơ sở xếp loại kém.

 

(7). 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội, chuyển đổi số; 100% cán bộ Hội chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội.

 

(8). Đến cuối nhiệm kỳ, Thành hội tham mưu đề xuất được ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hàng năm, từng cấp Hội chủ trì, phối hợp giám sát ít nhất 01 chính sách và góp ý phản biện xã hội ít nhất 02 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

 

2.3. Phong trào thi đua: Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”.

 

2.4. Cuộc vận động

 

Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.

 

– Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

 

2.5.Khâu đột phá

 

– Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ.

 

– Nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

 

2.6. Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ: xác định 3 nhiệm vụ đó là:

 

(1.) Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập; xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

 

(2.) Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới

 

(3.) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả

 

2.7. Xác định 05 nhóm giải pháp thực hiện, đó là:

 

(1.) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức

 

(2.) Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

 

(3.) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn

 

(4.) Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên, phụ nữ

 

(5.) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường hoạt động liên kết, vận động khai thác nguồn lực

 

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khoá XV. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khoá XVI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

 

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). 

 

IV. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 65 đồng chí; bầu 21 đại biểu chính thức và 06 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

 

V. Giao cho Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội lần thứ XVI tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, các ý kiến đóng góp của đại biểu Đại hội để bổ sung, hoàn thiện văn kiện chính thức của Đại hội. Căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khoá XVI có trách nhiệm xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, các kế hoạch, đề án công tác, nhanh chóng triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

 

Với tinh thần đoàn Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tự hào, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng luôn đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại. Góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.