Hội LHPN Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (08:01 11/01/2021)

 

Chiều ngày 7/1/2021, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Kim Anh – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội dự hội nghị.

 

anh 1

PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ – nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ là báo cáo viên hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội LHPN Hà Nội; đại diện lãnh đạo Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và báo cáo viên

 

anh 2

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch số 04 ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố”. Các đại biểu dự hội nghị đã được PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; phân tích và làm rõ hơn những kết quả, thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, những yếu kém, hạn chế và bài học kinh nghiệm; những mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường, xây dựng Đảng; 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 -2025; 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷ Hà Nội để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết… Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ chuyên trách Thành quận huyện, báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm rõ các nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; khơi dậy ý chí, tinh thần nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội đã phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII gắn với thực tiễn của đơn vị và tiến hành đồng bộ với những giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.