Hội LHPN Hà Nội: Ra mắt “Hội đồng tư vấn giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em”, Tập huấn báo cáo viên về Luật an ninh mạng (10:11 01/11/2018)

 

Thực hiện Kế hoạch 229/KH – UBND của UBND Thành phố và Kế hoạch số 13/ KH-BTV ngày 30/1/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội  về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 ngày 30/10/2018, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức ra mắt “Hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em”.

 

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Hồ Xuân Hương-Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố; đồng chí Chu Quang Tiến-Phó Cục trưởng-Cục thi thành án Dân sự Thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến-Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố; đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở LĐ-TB-XH, Sở Văn hóa và Thể thao, các đồng chí  Thường trực, UVBTV, cán bộ Hội LHPN Hà Nội, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc; báo cáo viên do Thành hội quản lý.

 

Hội đồng tư vấn được thành lập gồm có 13 thành viên đại diện lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội, đại diện một số Sở, ngành, cơ quan liên quan thuộc Thành phố, các chuyên gia trên lĩnh vực luật pháp, tâm lý, giới, bình đẳng giới, trẻ em. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng.

 

 Hội đồng Tư vấn còn có nhóm chuyên gia tư vấn giải quyết vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em và nhóm chuyên gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Thành phố.

 

image001

(Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội cùng thành viên Hội đồng tư vấn và Nhóm chuyên gia)

“Hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em” trực thuộc Hội LHPN Hà Nội là tổ chức hoạt động không chuyên trách, giúp Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; trực tiếp thực hiện tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em của trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội LHPN Hà Nội trong việc tham gia, giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Tham gia, can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em đối với các các vụ việc dư luận xã hội quan tâm do tổ chức Hội yêu cầu; Phát hiện, đề xuất cách thức tham gia đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em của tổ chức Hội đối với các vụ việc cụ thể nếu thấy cần thiết, nhằm tạo sự đồng thuận lên tiếng nói chung trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

 

Cùng ngày, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức tập huấn báo cáo viên Pháp luật Quý IV/2018 với chuyên đề “Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng”.

 

Tại buổi tập huấn, tiến sĩ Trịnh Trung Hiếu, giảng viên chính khoa Nghiệp vụ 7, Học viện An ninh là báo cáo viên lớp tập huấn đã truyền đạt một số nội dung thực trạng và thách thức quản lý thông tin mạng hiện nay;  Sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng; Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng; Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Ý nghĩa, tác dụng của Luật An ninh mạng…

 

image002

Tiến sĩ Trịnh Trung Hiếu,– Báo cáo viên Hội nghị tập huấn

 Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 

BAN CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP