Hội LHPN Hà Nội tập huấn báo cáo viên pháp luật về Luật Trẻ em   (08:06 16/06/2017)

 

Chiều ngày 12/6/2017, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2017 với chuyên đề Những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em, Nghị định 56/2017-NĐ/CP ngày 9/5/2017 quy định chi tiết một số điều về Luật Trẻ em được thực hiện từ 1/7/2017, chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 150 báo cáo viên pháp luật và cán bộ chuyên trách Hội LHPN Hà Nội.

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động thương binh và xã hội thông tin những nội dung cơ bản của Luật.

 

Luật Trẻ em gồm 7 chương 106 điều, được Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 11) thông qua ngày 05/4/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017. Theo đó, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Đối tượng áp dụng của Luật được mở rộng, không chỉ trẻ em là công dân Việt Nam mà còn bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

 

Luật Trẻ em quy định rõ 14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có bổ sung các nhóm mới như: trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực, trẻ em bị bóc lột, trẻ em bị mua bán, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, bị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. Luật nêu rõ 25 quyền và 5 bổn phẩn của trẻ em, những quy định đảm bảo thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ em…

 

Luật trẻ em quy định rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bao gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, gia đình, cá nhân và cơ sở giáo dục.

 

Thông qua buổi tập huấn đã cung cấp  cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật kiến thức pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở.

 

Ban Chính sách – Luật pháp