Hội LHPN Hà Nội tập huấn triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (08:03 17/03/2017)

 

Sáng ngày 16/3/2017, Hội LHPN Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 150 cán bộ Hội chuyên trách thành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

 

Dự và trực tiếp là báo cáo viên cho hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Toàn – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã thông tin về tình hình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam và thành phố Hà Nội những năm qua, đặc biệt là năm 2016; Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Thành phố về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành ủy Hà Nội khóa XVI theo Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 đã đề ra.

 

image001

Phó trưởng ban thường trực ban Nội chính Thành ủy – Nguyễn Thế Toàn quán triệt tại hội nghị

Hội nghi đã nghe đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội quán triệt kế hoạch của Hội LHPN thành phố trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, nhấn mạnh các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, phát huy hiệu quả vai trò tổ chức Hội cùng MTTQ và các đoàn thể trong giám sát việc thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng.

 

image002

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội – Trần Thị Phương Hoa triển khai kế hoạch của Hội trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Hằng Nga – Ban Chính sách Luật pháp