Hội LHPN Hà Nội tổ chức giám sát an toàn thực phẩm  tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố năm 2018 (11:08 14/08/2018)

 

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”,  Kế hoạch số 55/KH-BTV ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về Giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố năm 2018. Trong các ngày 20/7, 31/7  và 7/8/2018, Hội LHPN Hà Nội đã chủ trì Đoàn giám sát về an toàn thực phẩm tại UBND quận Hà Đông, Thanh Xuân, huyện Thanh Oai

         

Đoàn giám sát do đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Hội LHPN Thành phố là trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ủy ban MTTQ, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hòa và thể thao Thành phố.

 

image001

Đoàn giám sát của Hội LHPN Hà Nội làm việc tại UBND quận Thanh Xuân

image002

Đoàn giám sát của Hội LHPN Hà Nội làm việc tại UBND huyện Thanh Oai

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát thực địa tại 03 chợ Nhân chính, Hà Đông và Thị trấn Kim Bài, 8 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, sau đó làm việc trực tiếp tại UBND các quân, huyện.

 

Phát biểu tại các buổi làm việc đồng chí PCT Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh via trò của công tác giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với UBND quận, huyện, thị xã; tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN các cấp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

 

Qua giám sát cho thấy UBND các quận, huyện đã nghiêm túc chỉ đạo, điều hành quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành và Thành phố về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ban chỉ đạo ATTP từ quận tới cơ sở luôn được kiện toàn, có sự phân công cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên họp định kỳ và đột xuất triển khai nhiệm vụ, tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát. Vai trò của Hội Phụ nữ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, tham gia đoàn kiểm tra, giám sát ATTP được duy trì và thực hiện.

 

Nội dung giám sát tập trung vào công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND Thành phố về an toàn thực phẩm; Công tác tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố theo Thông tư số 30/2012-TT/BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế; Công tác quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận, huyện theo phân cấp đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Đoàn giám sát Hội LHPN Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực hiện treo các bản ký cam kết tại cửa hàng, lưu giữ mẫu thực phẩm, yêu cầu nhân viên cần sử dụng găng tay, đeo tạp dề, khẩu trang trong chế biến thức ăn và bán hàng; thiết bị tủ đông bảo quản thực phẩm cần vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp nhắc nhở khách hàng cùng hực hiện tốt việc bỏ giấy ăn vào thùng để rác.  Có biện pháp hậu kiểm đối với các hộ kinh doanh nhằm khắc phục hạn chế sau khi bị xử lý, nhắc nhở.

 

Đoàn giám sát cũng tiếp thu các ý kiến của UBND các quận, huyện và Ban quản lý các chợ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương.

 

                                                                             Ban Chính sách – Luật pháp