Hội LHPN Hà Nội tổ chức giám sát tham gia giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn quận Long Biên (10:10 08/10/2019)

Ngày 3/10/2019, Đoàn giám sát do đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố là trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Sở Lao động thương binh và xã hội, Công an, Hội Luật gia, Cục thi hành án Thành phố, Thành viên Hội đồng Tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ đã chủ trì Đoàn giám sát việc tham gia giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn quận Long Biên.

 

Phát biểu tại các buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh công tác giám sát nhằm đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, thực thi chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn đối với Hội LHPN quận Long Biên. Qua đó, phát hiện những bất cập, khó khăn trong việc tham gia và phối hợp giữa các ngành liên quan tại địa phương trong giải quyết vụ việc tại địa bàn. Động viên, khuyến khích các cấp Hội nắm chắc quy trình tham gia giải quyết vụ việc, kịp thời phát hiện và lên tiếng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội chủ trì và phát biểu tại quận Long Biên

 Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đối với Hội LHPN quận và cơ sở; Việc phát hiện, báo tin, tố giác, hỗ trợ nạn nhân và phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực gia đình; Công tác giám sát, kiến nghị các ngành chức năng giải quyết vụ việc, theo dõi giải quyết kiến nghị tại địa phương; Kết quả việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ theo quy định Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Bộ luật Lao động; Công tác phối hợp giữa Hội LHPN với UBND, Công an và các ngành, đơn vị có liên quan đến việc giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em trên địa bàn.

 

Qua giám sát cho thấy Hội LHPN quận Long Biên và cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết hoạch giám sát của Thành phố. Quận đã chủ động, chỉ đạo cơ sở triển khai, ban hành các văn bản kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội trong tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Chủ động phối hợp với các ngành trong việc nắm bắt, xác minh khi có vụ việc xảy ra, báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền.

 

Gần đây, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, sàm sỡ đối với phụ nữ trong khoảng thời gian gần nhau nên các cấp Hội cần đẩy mạnh, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động giám sát các quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em trên địa bàn để từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội; Đoàn giám sát Hội LHPN Hà Nội đề nghị Quận quan tâm tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở nắm bắt kịp thời vụ việc xảy ra trên địa bàn, khắc phục tình trạng nắm bắt thông tin chỉ từ các kênh thông tin từ mạng xã hội mà không từ đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa bàn; Chủ động phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, giám sát kết quả giải quyết vụ việc khi được cơ quan chức năng thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

 

                                                                             Ban Chính sách – Luật pháp