Hội LHPN Hà Nội tổ chức giám sát việc bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định Luật Trẻ em (10:06 05/06/2019)

 

Thực hiện năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, trong các ngày 22/5 và 24/5/2019, Hội LHPN Hà Nội đã chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện bảo đảm an toàn cho trẻ em theo quy định Luật Trẻ em tại UBND huyện Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây.

         

Đoàn giám sát do đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố là trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ủy ban MTTQ, Thành đoàn, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế Thành phố đã tiến hành giám sát thực địa tại trường Mầm non Thị Trấn (Sóc Sơn) và trường Mầm non Họa Mi (Sơn Tây), sau đó làm việc trực tiếp tại UBND huyện, thị xã.

 

Tại các buổi làm việc với UBND hyện Sóc Sơn và Thị xã Sơn Tây, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo về nhiệm vụ công tác giám sát của Hội LHPN Hà Nội nhằm nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản liên quan tại địa phương, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết những nội dung đảm bảo quyền trẻ em theo quy định. Thông qua giám sát nhằm chủ động phát hiện, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm Luật Trẻ em, vận động nhân dân tích cực thực hiện chính sách pháp luật về chăm lo, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

 

image001

Đoàn giám sát của Hội LHPN Hà Nội làm việc tại UBND huyện Sóc Sơn

image002

Đoàn giám sát của Hội LHPN Hà Nội làm việc tại UBND thị xã Sơn Tây

Tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND các cấp Huyện thông tin về công tác tuyên truyền Luật Trẻ em; Triển khai thực hiện đảm bảo việc bố trí,  vận động nguồn lực để thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Việc tổ chức, quản lý hoạt động theo quy định của Luật tập trung vào các quyền Trẻ en tại các điều 14, 25, 26, 27, 35 của Luật Trẻ em.

 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch và thực trạng việc sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; điều kiện, thời gian để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, bảo đảm điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em theo quy định; Các mô hình hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em đang được triển khai tại địa phương; Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền trẻ em; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em tại địa phương.

 

Đoàn giám sát Hội LHPN Hà Nội đã phát hiện và đề xuất UBND các huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch và thực trạng việc sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em. Đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động cụ thể giúp cho nhân dân nâng cao hiểu biết, chủ động trong phòng, ngừa tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em thực sự hiệu quả, hữu hiệu đảm bảo quyền lợi ưu tiên đối với trẻ em.

 

Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến trẻ em tại địa phương, các vụ bị xâm hại cần quan tâm ưu tiên chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, kịp thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em. Cần duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả mô hình hỗ trợ trẻ em tại địa bàn. Tiếp thu các ý kiến của UBND các huyện và Ban giám hiệu các nhà trường,  đề xuất với UBND thành phố và các cơ quan có liên quan các biện pháp giải quyết khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em tại địa phương.

 

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận định UBND  huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây đã nghiêm túc chỉ đạo, điều hành quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành và Thành phố về các quy định Luật Trẻ em. UBND huyện/thị xã phân công Phòng Lao động thương binh và xã hội là đơn vị tham mưu, phối hợp triển khai tổ chức các hoạt động trẻ em tại địa phương. Vai trò của Hội Phụ nữ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, tham gia đoàn kiểm tra, kiểm tra, giám sát các quy định liên quan đến trẻ em được thực hiện.

 

 

                                                                             Ban Chính sách – Luật pháp