Hội LHPN Hà Nội tổ chức giám sát việc thực hiện nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ (06:09 19/09/2016)

Thực hiện Quyết định 217/QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Hà Nội, trong tháng 8 và tháng 9/2016 , Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước” tại 8 quận, huyện (Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Long Biên, Thanh Oai, Thường Tín, Hoài Đức, Mỹ Đức).

 

Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp quy định tại điều 4 và chế độ làm việc tại Khoàn 1 Điều 6 Nghị định số 56/2012/NĐ – CP

 

image001

Đoàn giám sát  của Hội LHPN Hà Nội  làm việc tại huyện Thường Tín

 

 

Đoàn giám sát do đ/c Phó chủ tịch Hội LHPN Thành phố là trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động thương binh & xã hội.

 

Qua giám sát cho thấy UBND các quận, huyện đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước ở địa phương, chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện để Hội phụ nữ tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Những kiến nghị, đề nghị của Hội LHPN quận, huyện và cơ sở đều được chính quyền lắng nghe, tiếp thu và quan tâm giải quyết, tạo mọi điều kiện về kinh phí, phương tiện làm việc cho Hội tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, các đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy định về định kỳ làm việc giữa UBND và Hội phụ nữ. Đoàn giám sát đã đề nghị UBND các quận, huyện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các nội dung của Nghị định số chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt 56/2012/NĐ – CP của Chính phủ đồng thời chỉ đạo các cơ sở thực hiện. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết theo quy chế đã đề ra.

                                                                             Ban Luật pháp chính sách