Hội LHPN Hà Nội tổ chức hoạt động giám sát thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ (04:05 17/05/2018)

 

Thực hiện trách nhiệm của Hội LHPN Hà Nội trong việc giám sát chính sách luật pháp liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, trong các ngày 10 và 11/5/2018 Hội LHPN Hà Nội tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số” trên địa bàn thành phố năm 2018 tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì và xã An Phú, huyện Mỹ Đức.

 

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – PCT Hội LHPN Hà Nội trưởng đoàn và các thành viên gồm đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ, Chi cục Dân số – KHHGĐ.

 

IMG_3392

Giám sát Nghị định 39/2015 NĐ- CP tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì

 

IMG_3393

Giám sát Nghị định 39/2015 NĐ- CP tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức

Qua giám sát, các thành viên Đoàn đã ghi nhận công tác triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định 39/NĐ- CP trên địa bàn huyện Ba Vì và Mỹ Đức tới các xã thuộc diện là vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 tại các địa phương có dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố gồm 7 xã: Ba Trại, Khánh Thượng, Minh Quang, Vân Hòa, Yên Bài, Ba Vì thuộc huyện Ba Vì; xã An Phú huyện Mỹ Đức.

 

Trong năm 2016 và năm 2017, huyện Ba Vì và Mỹ Đức đã tiến hành chỉ đạo 7 xã rà soát, hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục, ký cam kết và chi trả cho 78 phụ nữ sinh con thuộc hộ nghèo là người dân tộc sinh đúng chính sách với số tiền 2.000.000đ/ người (Ba Vì 62 phụ nữ, Mỹ Đức 16 phụ nữ). Năm 2018 đang tiếp tục rà soát, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để chi trả theo quy định.

 

Thông qua giám sát, Đoàn cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị định 39/NĐ- CP đối với mỗi đơn vị để kịp thời khắc phục, triển khai thiết thực, hiệu quả. Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục tái giám sát vào tháng 11 năm 2018 để theo dõi việc tiếp thu, khắc phục tồn tại của địa phương, đơn vị. Sau giám sát Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo trong đó có những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị về Thành ủy, UBND thành phố để chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ- CP trên địa bàn thành phố trong những thời gian tiếp theo.

 

                                                          BAN CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP