Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng (03:12 19/12/2017)

 

Chiều ngày 15/12/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội phối hợp Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tới 150 đại biểu là cán bộ Hội chủ chốt Thành, quận, huyện; Báo cáo viên do Thành hội quản lý và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 

Tại hội nghị đồng chí Phạm Ngọc – Trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết Trung ương:

 

– Nghị quyết số 18 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 

– Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

 

– Nghị quyết số 20 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

 

– Nghị quyết số 21 – NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội thay mặt lãnh đạo Hội nêu rõ, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XII của Đảng là nội dung quan trọng đối với đảng viên, cán bộ Hội các cấp. Bên cạnh việc học tập trên lớp, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu tài liệu, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết các cấp Hội chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Nghị quyết trong sinh hoạt hội viên quý I/2018. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Hội LHPN Hà Nội tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết trong quý I/2018.

 

Sau hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội LHPN Hà Nội viết bài thu hoạch nêu những quan điểm và nội dung cốt lõi của 04 Nghị quyết đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 18 trong họat động của Hội LHPN Hà Nội.