Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) (09:01 12/01/2017)

 

Chiều ngày 09/01/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 150 cán bộ chủ chốt Thành, quận, huyện; Báo cáo viên do Thành hội quản lý và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội LHPN Hà Nội.

 

IMG_1611

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

 

Tại hội nghị đồng chí Phạm Thanh Học – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết:

 

– Nghị quyết số 04 – NQ/TW, ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

– Nghị quyết số 05 – NQ/TW, ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

 

– Nghị quyết số 06 – NQ/TW, ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

 

Đồng chí Lê Kim Anh – Phó chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, Bí thư Đảng ủy triển khai Kế hoạch hành động của Đảng Đoàn Hội LHPN Hà Nội với 4 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp kèm theo, trong đó nhấn mạnh các cấp Hội tổ chức tốt việc học tập quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp Hội trong thực hiện Nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Sau hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Hội LHPN Hà Nội sẽ viết bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết.