Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (08:01 04/01/2017)

 

Giám sát phản biện xã hội là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chức năng đại diện của tổ chức hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện  Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”

 

Chiều ngày 27/12/2016, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Phương Hoa- Thành ủy viên, chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, tham dự hội nghị có đại diện Ban Chính sách Luật pháp Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Sở Nội vụ, Ban Dân Vận Thành ủy, Sở Tài chính thành phố Hà Nội và các đồng chí Thường trực, ủy viên thường vụ, trưởng, phó ban Thành Hội, đại diện lãnh đạo Hội LHPN quận, huyện, thị trên địa bàn thành phố.

 

image001

Đ/c Trần Thị Phương Hoa – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

 

Kết quả về hoạt động phản biện xã hội và và giám sát luật pháp chính sách của các cấp Hội đã đạt kết quả nhất định, nổi bật là các cấp Hội đã nghiên cứu lựa chọn nội dung giám sát phản biện phù hợp, đã phát hiện và đề xuất được các vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Qua giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân trong đó có các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước thể hiện được vai trò đại diện của tổ chức Hội. Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động phản biện xã hội và giám sát luật pháp chính sách của Hội vẫn còn một số hạn chế, đó là Một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Hội nên chưa chú trọng, lúng túng trong việc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; Công tác phối hợp chưa chặt chẽ nên hiệu quả giám sát, phản biện xã hội chưa cao, chưa có nhiều phát hiện và kiến nghị, đề xuất vấn đề. Việc theo dõi kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị của tổ chức Hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm tạo điều kiện cho Hội phụ nữ tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội, các ý kiến đề xuất của Hội chưa quan tâm giải quyết, kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, đề xuất vấn đề của cán bộ Hội còn hạn chế.

 

Để nâng cao chất lượng hoạt động các cấp hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong thời gian tới các cấp hội cần quan tâm nâng cao kỹ năng, phương pháp giám sát, phát hiện và đề xuất các vấn đề nội dung giám sát thiết thực, đảm bảo hiệu quả giám sát. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội cần thể hiện chính kiến, quan điểm, quan tâm góp ý cho cán bộ, công chức, viên chức thực sự gương mẫu, tận tụy với công việc phục vụ nhân dân, thực hiện văn hóa ứng xử trong cơ quan, đơn vị và văn minh nơi công cộng.

 

BAN CHÍNH SÁCH LUẬT PHÁP – Hội LHPN Hà Nội