Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) (04:10 25/10/2019)

 

Chiều ngày 22/10/2019, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Nâng cao hiệu quả Lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật” và “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức”.

 

Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội tham dự và chủ trì Hội thảo đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch thường trực; đồng chí Đàm Vân Thoa – Phó trưởng ban CSLP Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành: Mặt Trận tổ quốc, Liên Đoàn lao động, Hội Luật gia Thành phố, lãnh đạo Hội LHPN các quận huyện. Phát biểu khai mạc định hướng một số nội dung, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN Hà Nội nhấn mạnh trong thời gian qua vấn đề bình đẳng giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, các chỉ tiêu về giới liên quan đến vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo, tham gia lĩnh vực chính trị, đảm bảo về chăm sóc sức khỏe… cho phụ nữ đều được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập nảy sinh như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; tỷ lệ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo còn thấp, nhất là ở cấp cơ sở.

 

image001

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Chủ trì buổi hội thảo

Đồng chí Đàm Vân Thoa – Phó trưởng ban CSLP, TW Hội LHPN Việt Nam nêu một số căn cứ và sự cần thiết và vai trò của Hội trong việc lồng ghép giới và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; vấn đề giới và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Các đại biểu tham dự hội thảo tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề: Những khó khăn, vướng mắc đối với cấp Hội trong việc tham gia ý kiến, thẩm định việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và tham gia đóng góp về chính sách thu hút người có tài, việc tuyển dụng, đánh giá, nâng ngạch và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức,…

 

Kết thúc buổi hội thảo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Chủ trì hội thảo đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu tập hợp và gửi về Ban soạn thảo để tiếp thu góp phần chỉnh sửa “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức”.