Hội LHPN Hà Nội tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc năm 2017 (09:06 28/06/2017)

 

Từ ngày 21-23/6/2017, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ chuyên trách Hội LHPN Thành, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc năm 2017 với tổng số học viên được triệu tập là 240 người.

 

Lớp tập huấn diễn ra vào thời điểm Hội LHPN Thành phố và quận/huyện đã và đang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII; các cấp ủy đảng, các cấp Hội phụ nữ tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Nhiều nội dung cơ bản và những điểm mới trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo chung của Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ.

 

Chính vị vậy, tại đợt tập huấn này, học viên đã được các đồng chí báo cáo viên của Trung ương và Thành phố truyền đạt nội dung 6 chuyên đề: Công tác cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Chuyên đề Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình; Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em; Kỹ năng xây dựng và tuyên truyền điển hình tiên tiến trong các cấp Hội phụ nữ; Chuyên đề: Công nghiệp văn hóa.

 

Những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị từ lớp tập huấn sẽ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách Thành phố, quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc trong quá trình chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ công tác Hội phù hợp tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

 

 

                                                                                   Ban Tổ chức kiểm tra