Hội LHPN Hà Nội tổ chức quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10:05 09/05/2017)

 

Ngày 5-5- 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 “về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” cho gần 200 cán bộ chủ chốt. 

 

image001

Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

Báo viên cho hội nghị là Tiến sỹ Phạm Anh – giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề năm 2017 gắn với những ví dụ minh họa trong thực tiễn giúp học viên quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

Ngay sau hội nghị, các cấp Hội sẽ tiếp tục triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 sâu rộng với hình thức phong phú, đội ngũ cán bộ, hội viên cơ sở để mỗi người thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập và làm theo Bác, tham gia xây dựng tổ chức Hội phát triển, góp phần xây dựng Đảng, xaay dựng chính quyền vững mạnh…

Hồng Ngọc – Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội