Hội LHPN Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Nam Triều và Khai Thái, huyện Phú Xuyên (09:04 18/04/2017)

Trong 2  ngày 11 và 12/4/2017, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại xã Nam Triều, xã Khai Thái.

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ các xã đã được các Luật sư, tư vấn viên của Hội LHPN Hà Nội và Đoàn luật sư Thành phố tuyên truyền, phổ biến những nội dung về quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam, tập trung nghiên cứu các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai và một số chế độ chính sách khác…

 

Tại hội nghị, 20 lượt  hội viên, phụ nữ đã được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí gần. Qua đó giúp chị em  nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bản thân và cộng đồng; góp phần xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”

 

image001

Luật sư, tư vấn viên viên tư vấn và trợ giúp pháp lý tại xã Khai Thái

 

Vũ Ngọc Yến – Hội LHPN huyện Phú Xuyên