Hội LHPN huyện Đan Phượng: tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng Nông thôn mới”năm 2018 (02:08 31/08/2018)

 

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị”

 

Nghị quyết số 11 (2017) của thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 26-NQ/HU của huyện ủy Đan Phương  về “tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 28/7/2016 của Huyện ủy Đan Phượng về “Lãnh đạo phát triển nông nghiệp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng Nông thôn mới. Chiều ngày 29/8/2018, Hội LHPN huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới”. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Phòng tài nguyên&môi trường huyện, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện cùng 95 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự…

 

Tại hội nghị tọa đàm có 12 ý kiến tham luận khác nhau về các giải pháp để nâng cao biện pháp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Mỗi ý kiến điều có những biện pháp hay, các cách giải quyết chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và tập trung các giải pháp thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung. Từ đó, mỗi chị em phụ nữ luôn ý thức hơn trong việc tham gia bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.

 

image001

Quang cảnh hội nghị tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới”.