Hội LHPN huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Đông Anh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội đợt 2 năm 2017 (10:07 31/07/2017)

 

Ngày 24,25/7/2017 Hội LHPN huyện Đông Anh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Đông Anh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội đợt 2 năm 2017. Tham dự khai mạc: có đ/c Đặng Thị Kim Liên – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Thành phố Hà Nội; đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm – HUV, Chủ tịch Hội LHPN Huyện Đông Anh và 252 cán bộ là Ban Thường vụ, hội viên nòng cốt của các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Đông Anh …

 

Tham gia lớp bồi dưỡng các cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập 4 chuyên đề   gồm:  Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (Sửa đổi, bổ sung), Tuyên truyền  những điểm mới trong luật hôn nhân gia đình, Chuyên đề “Gia đình chấp cánh ước mơ”, và  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

image002

 

                                                                      Phạm Thu Trang